Fotledsskydd är viktiga hjälpmedel för personer som drabbats av skador i fotleden. Genom att ge stadga och stabilitet motverkas att en översträckt fotled rör sig utöver det normala rörelseomfånget.

823.00 kr
999.00 kr
1,499.00 kr
1,349.00 kr
Slut i lager
1,499.00 kr
1,179.00 kr
1,169.00 kr
829.00 kr
829.00 kr
720.00 kr
840.00 kr
599.00 kr
349.00 kr
Rea!
179.00 kr
Rea!
179.00 kr
Rea!
179.00 kr
Rea!
179.00 kr
349.00 kr
Slut i lager
599.00 kr

Frågor och svar om fotledsskydd

Att en fotled blivit översträckt kan ofta resultera i skador på ledband och ligament i leden. När dessa är utsträckta eller brustna upplevs i regel en instabilitet i leden. Utöver obehag kan denna instabilitet leda till ytterligare översträckningar och skador.

Stukat foten? Köp ett fotledsskydd här på Sportsrehab

Att bära ett fotledsskydd efter stukning är således viktigt för att hjälpa ledbanden att läka utan nya påfrestningar, samt undvika förvärrande skador. Om du drabbas av en svår fotledsskada som leder till kroniska besvär kan en fotledsortos användas vid dynamiska aktiviteter, exempelvis vid löpning. Dessa stöd är konstruerade för att ge leden den stabilitet som de skadade ledbanden inte längre förmår att skapa. Det finns stor variation i skyddens komplexitet och priser. De mer kostsamma fotledsskydden och ortoserna erbjuder i regel bättre rörlighet med bibehållet stöd för de skadade ledbanden.

Olika typer av ledskador är tyvärr vanligt förekommande inom i princip alla dynamiska idrotter. Fotboll, innebandy och basket är exempel på sporter där trötta utövare gör snabba och spontana vändningar, vilket lätt kan leda till snedsteg. En enkel stukning har de flesta upplevt någon gång. Inledningsvis kan det vara svårt att avgöra hur allvarlig skadan är. Även lindriga stukningar kan ge upphov till akut smärta och svårigheter med att stödja på foten. När den akuta fasen är över kommer en påtaglig och fortlöpande instabilitet att märkas vid de svårare skadorna.

Fotledsskydd och stöd mot instabila fotleder

Om skadan är så allvarlig att instabiliteten kvarstår även efter att kroppen läkt färdigt, blir det alltså viktigt att bära ett stabilt fotledsskydd eller stöd när man belastar foten. Fotledsskydd är relativt okomplicerade skydd som framförallt bärs till vardags, för att undvika ytterligare vrickningar och snedbelastningar av den skadade fotleden.

En stukad eller vrickad fot har de flesta idrottare drabbats av, oavsett om vederbörande är motionär eller elitspelare. Tennis, handboll och fotboll är vanliga exempel på sporter som ständigt kräver en dynamisk belastning av fotleden. I längden blir det näst intill omöjligt att undvika åtminstone lättare stukningar. Om du drabbas av en stukning är de generella råden att följa minnesregeln RICE som står för Rest, Ice, Compression, Elevation. På svenska Vila, Is, Kompression, Högläge. Dessa akuta åtgärder innebär alltså att du först ska vila, alltså avbryta den aktivitet som gav upphov till skadan. Du bör så snart som möjligt kyla den skadade leden med is. Om möjligt bör du sedan linda det skadade området med en elastisk linda för att minimera eventuella inre blödningar.

Uppsök läkare vid stark smärta i fotleden

Slutligen bör du hålla din fotled i högläge, för att ytterligare motverka blödningar och medföljande svullnader. Om du har stark smärta, upplever en stor svullnad eller inte kan stödja alls på foten bör du uppsöka läkare omgående. Du bör även kontakta sjukvården om lindrigare symtom inte går över på ett par dagar.

Har du fler frågor?

Tveka inte att kontakta oss

Kundservice